You are here:

CENA LIKVIDÁCIE & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

Likvidácia azbestu Prešov, Spišská Nová Ves, Bardejov

 Likvidácia azbestu a materiálov obsahujúcich tento nebezpečný nerast je vysoko žiadanou službou všade vo svete. Nakoľko ide o materiál, ktorý sa po minulé roky vo veľkej miere využíval i na území Slovenska, môžeme sa s ním stretnúť ešte i dnes, a to aj na bežne dostupných miestach – bytovky a domy nevynímajúc.

„Čisté priestory, čistý vzduch rýchlo a bezpečne..“

Najväčšie riziko spočíva v nebezpečenstve vdýchnutia mikročiastočiek, ktoré sa uvoľňujú vplyvom opotrebenia materiálu v časovom horizonte desiatok rokov, ako aj pri manipulácii /búracie a rekonštrukčné práce/. Odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich túto nebezpečnú látku nemožno preto robiť svojpomocne; potrebné je kontaktovať odborníkov. Profesionálne firmy ponúkajú kvalitné služby a likvidačné práce prebiehajú v súlade s nariadeniami a s dôrazom na bezpečnosť. Cieľom je eliminovať možné riziko vdýchnutia drobných čiastočiek, ktoré môže mať na naše zdravie veľmi nepriaznivé následky /predovšetkým respiračné ťažkosti/. Vlákna sú ľahké a ostré, pri neodbornej manipulácii sa ľahko uvoľnia a za pomoci vetra môžu prekonať obrovské vzdialenosti, čím sa riziko ešte zvyšuje.

Vzhľadom na velebenie tohto supermateriálu v minulosti sa azbest ešte aj dnes nachádza na celkom bežných miestach, pričom o tom nemusíme vôbec tušiť. Nájdeme ho v domácnostiach (stupačky, priečky, dvere), firemných priestoroch a priemyselných budovách (strešné krytiny, postrek).

Pri likvidácii nebezpečného materiálu je potrebné obrátiť sa na spoločnosť, ktorá disponuje potrebnou praxou a technológiami a je na tieto práce spôsobilá. Ak hľadáte firmu, ktorá zabezpečuje všetky úkony spojené s riadnou likvidáciou nebezpečného materiálu, obráťte sa na nás. Celý proces od zaobstarania potrebnej dokumentácie až po posledné kontroly čistoty ovzdušia a vývoz nebezpečného materiálu na špeciálne skládky zastrešíme a zákazníkovi odovzdáme priestory v stave spôsobilom k ďalšiemu zdravotne nezávadnému užívaniu.

Postaráme sa o likvidáciu nebezpečného azbestu na území celého Slovenska. Zastrešujeme komplet servis pre väčšie mestá ako sú Prešov, Spišská Nová Ves a Bardejov, ale aj okolité menšie obce a mestečká  Komjatice, Lipníky, Kochanovce, Brezov, Smižany, Žehra a iné.

Naše služby poskytujeme už niekoľko rokov, máme tie najmodernejšie technológie a postupy a za sebou dlhoročnú prax. Práve naše bohaté skúsenosti z nás robia spoločnosť, ktorá si dokáže poradiť aj s menej dostupnými priestormi a náš tím sa v problematike neustále vzdeláva a napreduje, aby sme svojim zákazníkom mohli poskytnúť kvalitné a efektívne služby.

Menší zákazníci i veľké spoločnosti, rodinné domy či bytovky, priemyselné haly a veľké podniky- s odstránením azbestu a nebezpečných karcinogénnych materiálov si vždy poradíme a vám odovzdáme čistý priestor.

ČO PONÚKAME?

  • likvidácia azbestu v interiéri aj exteriéri;
  • likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch – azbestové potrubie v stupačkách;
  • likvidácia azbestu zo striech budov – eternit, krytiny a materiály;
  • likvidácia azbestu v priemyselných stavbách

Bezpečnosť o ochrana životného prostredia sú pre nás prioritou. Pomôžeme vám zbaviť sa azbestu v akejkoľvek podobe bezpečne, profesionálne a efektívne. Kdekoľvek na Slovensku, v malých i väčších mestách. Spokojnosť našich zákazníkov je našou odmenou.

GALÉRIA & REFERENCIE